Shtëpia Botuese AGORA – Shtëpia JUAJ!

 

Shtëpia Botuese “Agora”, me seli në Tiranë, është një dritare e re në tregun e librit.

Veprimtaria jonë përqëndrohet në botime të librave dhe autorëve nga letërsia shqipe dhe e huaj, e vjetër e ajo e traditës, klasike e bashkëkohore, libra studimorë, shkencorë e monografi, botime nga gjuhësia, historia, filozofia, psikologjia, antologji, enciklopedi, katalogë, albume, fjalorë, manualë informativë, periodikë etj.

 

Botojmë për të gjitha grupmoshat dhe për të gjitha shijet e lexuesve. Me një staf profesional dhe bord të përbërë nga profesionistët më të mirë të fushave, Shtëpia Botuese “Agora” përzgjedh, me kujdes të veçantë, prurjet më të mira të letërsisë mbarëshqiptare e botërore.

 

Kujdesemi të sjellim botime cilësore në përmbajtje dhe grafik. Jemi të vendosur të ndikojmë në përmirësimin e tregut të librit dhe nxitjen e leximit, si një sfidë kombëtare.

 

Vijmë në treg me vizion krejtësisht të ri, duke ofruar shërbime të standardeve të larta e evropiane. Shtëpia Botuese “Agora” promovon autorët e saj në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare të librit.

 

Me qëllim promovimin e autorëve tanë, botojmë gazetë periodike, revistë si dhe buletin vjetor. Shtëpia Botuese “Agora” merr përsipër shpërndarjen e botimeve të autorëve tanë, brenda dhe jashtë vendit.