Kontakt    Rruga: “George W.Bush”,
    Njësia 2/43, Kullat e Fatit, Tiranë.

    botimetagora@gmail.com

    +355 69 25 89 371

    +355 69 94 78 172