KontaktRruga: “George W.Bush”,
Njësia 2/43, Kullat e Fatit, Tiranë.

botimetagora@gmail.com

+355 69 25 89 371

+355 69 94 78 172