“A E DINI O FEMIJE?” – ANNA DE ROY

“A E DINI O FEMIJE?” – ANNA DE ROY

Kategoria: Autor:

Përshkrimi

“Një libër i mrekullueshëm. Vjersha të një niveli superior që argëtojnë dhe, njëkohësisht, arrijnë të japin mesazhe edukative.

Ky libër, shkathtëson dhe motivon, luan dhe mpreh vëmendjen e fëmijëve, formon shprehitë dhe i bën ata më shumë krijues. Në kushtet e mungesës së librave cilësorë, ky botim vjen si një dhuratë e çmuar për fëmijët tanë”